Reunió amb els centres educatius participants a la 2a jornada de les superheroïnes i superherois

El dia 25 de gener van tenir lloc dues reunions amb els centres participants a la 2a jornada de les superheroïnes i superherois. Les reunions es van fer online i en dos torns per facilitar l’assistència del màxim nombre de centres.

En la reunió es va poder explicar el projecte de la Fundació i les seves línies de treball, així com els objectius de la jornada. El nombre de centres inscrits s’ha més que duplicat (de 49 s’ha passat a 109) i la resposta en tots el àmbits ha estat molt positiva. La part final de les reunions va servir per a que el centres poguéssin fer les seves observacions i propostes de millora, qüestions totes molt interessants que ja van quedar anotades per preparar el qu serà la 3a jornada de les superheroïnes i superherois que es podrà celebrar durant tot el curs 2023-2024.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tria:
Vols aplicar el teu donatiu a la deducció prevista en la legislació de l’IRPF?​

El formulari s'ha enviat amb èxit

Moltes gràcies!