Política de Protecció de Dades per a Amics

En virtut de la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679, les dades que ens està facilitant i ens facilitarà al llarg de la nostra relació, passaran a formar part dels sistemes d’informació de FUNDACIÓ LA NINETA DELS ULLS, i seran tractades, únicament, per a la finalitat de gestionar la seva relació amb la Fundació, cobrar les quotes, així com mantenir-li informat de les activitats pròpies de la nostra Fundació l’objecte de la qual és la recaptació de fons per a la recerca mèdica de la malaltia retinoblastoma, conscienciació, així com la seva divulgació i suport als afectats i/o les seves famílies. Les dades proporcionades es conservaran durant l’activitat de la Fundació, quedant bloquejades una vegada deixi de ser soci. Aquestes dades no es comunicaran ni cediran, excepte si existeix una obligació legal i als encarregats de tractament que presten serveis a la Fundació, i amb els quals se signen els oportuns contractes. A tot això consenteix expressament amb la signatura del present document d’alta d’amic/a, per ser informació imprescindible per a aquesta finalitat. 

Sempre que ens acompanyi en les nostres activitats o sessions formatives podrem realitzar fotografies en les quals aparegui la seva imatge, individual o en grup, que seran compartides en la nostra web i xarxes socials, sempre que ens autoritzi a fer-ho. 

Si ens autoritza, li enviarem per mitjans electrònics informació de les activitats que organitzem o de les quals fem difusió per a la recollida de fons a favor de la recerca de retinoblastoma, així com per a mantenir-li informat de notícies i avanços mèdics. 

En qualsevol moment, tindrà Dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d’accés en Carrer Joaquim Icart Leonila 10, 43.007 de Tarragona o bé mitjançant correu a info@fundaciolaninetadelsulls.org. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) per a qualsevol reclamació que consideri oportuna.

Tria:
Vols aplicar el teu donatiu a la deducció prevista en la legislació de l’IRPF?​

El formulari s'ha enviat amb èxit

Moltes gràcies!