Passem a formar part del Consell Municipal de Salut de Tarragona

El dia 25 de febrer vam rebre la confirmació que passem a formar part del Consell Municipal de Salut de l’Ajuntament de Tarragona.
Aquest òrgan de participació té per objecte promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut. D’aquesta manera, s’amplien els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat per millorar l’acció de govern en l’àmbit de la salut a la ciutat.

Tasques:
– Crear espais que facilitin la col·laboració, l’intercanvi d’informació i d’experiències, el coneixement mutu i el treball compartit entre les diverses institucions i entitats ciutadanes que estiguin vinculades d’una manera específica als temes de salut de Tarragona.
– Aportar criteris i valoracions que puguin ser útils tant en la priorització dels problemes i els recursos en salut destinats a resoldre’ls, que incideixin en la millora de la qualitat de vida de la població.
– Elaborar propostes relatives a l’àmbit de la salut, amb capacitat d’elevar-les als òrgans de govern competents.
– Promoure el desenvolupament d’activitats de promoció de la salut, tot fomentant la participació de les entitats i les diverses institucions que desenvolupen activitats en l’àmbit de la salut a la ciutat.
– Promoure entre la ciutadania una visió holística de la salut

Formar part del Consell ens permetrà tenir veu en l’àmbit de salut de la ciutat de Tarragona, quelcom molt important per la difusió i el coneixement del retinoblastoma.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tria:
Vols aplicar el teu donatiu a la deducció prevista en la legislació de l’IRPF?​

El formulari s'ha enviat amb èxit

Moltes gràcies!